Nazwa zespołu:Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gaci
Opis jednostki:Parochia Gać. Extractus ex libris metricalibus baptisatorum, copulatorum et mortuorum pro anno 1902 [Parafia Gać. Wyciąg z ksiąg metrykalnych chrztów, małżeństw i zgonów za rok 1902]
Sygnatura:56/1638/0/0/11okładka1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT